Trädfällare

Trygg och säker trädfällning

Även om man har erfarenhet, gott omdöme och är en kunnig trädfällare så kan olyckan vara framme. Då är det skönt att veta att Ni har anlitat ett företag som har försäkring för egendom och personskador!

Miljö

Idag måste vi alla göra det vi kan för att minska den accelererande negativa påverkan på vår miljö. Det gäller även för oss som jobbar med trädfällning.
Vi använder endast miljöbensin, vegetabilisk kedjeolja samt motorsågar utvecklade med det senaste miljötänket.

Tänkvärt om träd

För ett träd att växa upp tar det lång tid, men att ta ner det kan gå fort.
Det är bra att tänka till innan man sätter sågen till stammen.
Vilka värden sätter du på din miljö?
• Vill du ha mer ljus?
• Känner du att träden håller på att förvandla din tomt till en djungel?
• Söker du att underlätta arbetet och få en mer lättskött tomt?
• Är du osäker på om träden på din mark innebär risker för andra eller omgivningen?

Att fälla träd som lekman är alltid förenat med risker.
• Risk att det inte går åt det hållet det var önskat.
• Risk att skada något man var rädd om såsom vegetation eller rent av byggnader.
• Risk att själv komma till skada under själva sågningen eller kvistningen.
• Eller ännu värre - att själv hamna under trädet…

För att eliminera risker är det bra att inneha erfarenheter av träd i olika situationer och samt att vara kvalificerad för det jobb man ska utföra, men även ha den utrustning som krävs för de olika förhållandena.

Vi har varit på allt för många ställen där både hjärta, själ och vilja funnits men det har saknats utbildning, erfarenhet och utrustning. Detta till trots så har man försökt fälla träd själv och inte sällan har det resulterat i problem som onödiga reparationer på byggnader, el/telebortfall och ofta en betydligt högre kostnad än om man anlitat ett proffs redan från början