Tallkapning

Trädfällning

Vid vanlig trädfällning är det viktigt att rätt utrustning och framför allt rätt fällteknik används. Vi har varit på allt för många ställen där både hjärta, själ och vilja funnits men det har saknats utbildning, erfarenhet och utrustning och detta till trots så har man försökt fälla träd själv. Detta har ofta resulterat i problem såsom onödiga reparationer på byggnader, el/telebortfall och ofta till en betydligt högre kostnad än att anlita ett proffs redan från början.
När väl det sista skäret är lagt och trädet på väg ner så finns det inget som stoppar det.

Sektionsfällning

Sektionsfällning gör vi när omgivningen omöjliggör en konventionell trädfällning.
Det kanske står andra träd i vägen, el/telekablar, ömtålig undervegetation, nylagda gräsmattor eller grannens hus, som sagt, det finns många orsaker till sektionsfällning. Det är lite mer arbete, men utfallet blir desto bättre.

Kubbning

Om ni vill ta vara på veden själv och önskar få trädet uppkapat i rätt storlek för vedhanteringen så ordnar vi även det.

Vi är både erfarna och utbildade

Skogsstyrelsen har sedan ett par tillbaka börjat certifiera yrkesfolk för att höja standarden på yrkeskåren och för de som vill lära sig mer om motorsågning. Vi utbildar även i motorsågsutbildning till AB-certifiering.